Інформація відповідно до листа відділу освіти

          Старобільської РДА Луганської області

     від 12.10.2018р.

              Про прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти

    Згідно ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Інформація

Підгорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Старобільської районної ради  Луганської області

згідно статті 30 Закону України «Про освіту»

№ з/п

 

 

1

Статут закладу освіти

Завірена копія Статуту на  17 аркушах додається.

ДОДАТОК 1

2

Ліцензії на провадження освітньої діяльності

Завірена копія Свідоцтва про атестацію Управління освіти і науки Луганської облдержадміністрації додається на  1 аркуші та додаток до Свідоцтва про атестацію на 1 аркуші.

Розділ 12 частина 6 пункту 3 ЗУ «Про освіту» державні і комунальні заклади системи дошкільної і загальної середньої освіти, що діють на день набрання чинності цим Законом, отримують ліцензію без проходження процедури ліцензування. Заклади освіти усіх форм власності, що створюються після набрання чинності цим Законом, ліцензуються на загальних засадах.

ДОДАТОК 2 (Довідка ЄДРПОУ )

ДОДАТОК (Довідка ЄДРПОУ)

ДОДАТОК 4 (Наказ про атестацію)

ДОДАТОК 5 (Свідоцтво про               атестацію)

ДОДАТОК 6 (Ліцензія)

3

Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти

-

4

Структура та органи управління закладу освіти

Адміністрація закладу: директор - 1, заступники директора – 2.

Завідувач господарством – 1

Педагогічні працівники: 24 чол.

Технічні працівники: 19 чол.

ДОДАТОК 7

5

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Завірена копія  списку педагогічних працівників додається на 5 аркушах.

ДОДАТОК 8

6

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; (освітні програми)

Завірена копія Освітньої програми Підгорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області наказ по школі №70 від 08.06.2018року,  на 86 аркушах.

ДОДАТОК 9

7

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти).

Завірена копія довідки виконкому  Підгорівської сільської ради  від 25.10.2018 року №2262 надається на 1 аркуші.

ДОДАТОК 10

8

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

За проектною потужністю заклад розрахований на 464 місця. Станом на 18.10.2018р. у закладі працює 13 класів, у них  навчається 262 учні.

9

Мова (мови) освітнього процесу.

Відповідно до Навчального плану Підгорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Старобільської районної ради Луганської області на 2018-2019 навчальний рік у закладі  визначена мова навчанняукраїнська.

 

 

 

10

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)

Згідно тарифікаційного списку станом на 01.09.2018р. у Підгорівській ЗОШ І-ІІІ ст.  вакансій немає. Завірена копія тарифікаційного списку додається на 8 аркушах.

ДОДАТОК 11

11

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами).

Завірена копія статистичного звіту ЗНЗ-1 на 4    аркушах додається.

12

Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти).

-

13

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання.

-

14

Результати моніторингу якості освіти.

У Підгорівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  проводилися моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів:

- з математики у 3А та 3Б класах (наказ по відділу освіти №116 від 14.03.2017р.);

Результати висвітлено у наказі по школі №47 від 12.04.2017р.:(завірена копія наказу додається на 3 аркушах)  

- з історії України у 8 класі (наказ по відділу освіти №139 від 27.03.2017р.);

Результати висвітлено у наказі по школі №48 від 13.04.2017р.: (  завірена копія наказу додається на 2 аркушах)  

- з математики у 10 класі (наказ по відділу освіти №448 від 02.11.2017р.).

Результати  висвітлено у наказі по школі №155 від 06.11.2017р.:(завірена копія наказу додається на 2 аркушах)    

15

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Інформація звіту керівника про діяльність закладу за 2017-2018 навч. рік додається на 14  аркушах.

ДОДАТОК 12

16

Правила прийому до закладу освіти

Згідно розділу ІІ п. 2.2. Статуту Підгорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Зарахування учнів до всіх класів закладу здійснюються без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування.

17

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У закладі є пандус та кнопка виклику.

18

Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Безкоштовно

19

 

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

20

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства

Завірена копія кошторису додається на

 2  аркушах.

Завірена копія штатного розпису додається на

2 аркуші.

Інформація про надходження та витрати благодійних внесків знаходиться на сайті закладу за адресою: pidgorivska@ukr.net та додається на  2 аркушах.

ДОДАТОК 13

ДОДАТОК 14

ДОДАТОК 15